Klädseln rengöres med hjälp av en hetvattentvätt. Tvättvattnet håller en hög temperatur, vilket innebär att bakterier dödas. Speciella smutslösande medel används. Priset är ett från pris per Säte!