ServiceCenter Östermalm ger dig svaren i vår däck FAQ

Vanliga frågor vi ofta får om däck och dess lufttryck:

A - Ö

BROMSFÖRMÅGA & LUFTTRYCKET?

Tester visar att bromssträckan från 90 km/h till 70 km/h är 40 meter vid 2,0 bar men 45 meter vid 1,0 bar. Det är hela 5 meter längre! 1,0 bars undertryck = 5 meter längre bromssträcka.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING & LUFTTRYCKET?

Däck med undertryck på 1,0 bar ger högre rullmotstånd vilket leder till cirka 6% ökad bränsleförbrukning.

DÄCKENS LIVSLÄNGD?

Däck med för lågt lufttryck minskar däckens uthållighet vilket leder till onödigt slitage som i slutändan kan leda till plötslig tryckförlust. Undertryck på 0,5 eller mer = FARLIGT

FÖRUTSÄTTNINGAR VID LUFTTRYCKSKONTROLL?

Däckens lufttryck bör kontrolleras när däcken är kalla. Trycket ökar vid körning upp till 20%. Detta är normalt.

HUR OFTA SKA MAN KONTROLLERA LUFTTRYCKET?

Man bör kontrollera lufttrycket varannan månad.

STYRFÖRMÅGA & LUFTTRYCKET?

Med för lågt lufttryck är fordonets styrning mindre exakt. Om en kurva kan tas i 100 km/h med ett lufttryck på 2,0 bar, så minskar hastigheten till 87 km/h vid 1,0 bar. Lågt lufttryck = sämre köregenskaper.

VAD ÄR DET REKOMMENDERADE LUFTTRYCKET FÖR RESERVDÄCKET?

Olika lufttryck rekommenderas för respektive hjulaxel (däcken på en given axel bör alltid hålla samma lufttryck) och reservdäckets tryck, om däcket är av samma typ som de övriga, bör ligga minst 0,3 bar högre än det högsta tillåtna lufttrycket och justeras till rätt tryck vid montering på bilen. Om reservdäcket/hjulet är av en annan typ än bilens övriga, rådfråga biltillverkaren.

VARFÖR SKAKAR DET I RATTEN RUNT 90 - 110 KM/h?

Du har troligen obalans i hjulen och behöver en balansering av hjulen. Kom då in till oss och gör en s.k spinnbalans, ring eller kom förbi så berättar vi mer.

VATTENPLANING & LUFTTRYCKET??

Om lufttrycket är 30% under fordonstillverkarens rekommendation ökar risken kraftigt för vattenplaning. Lågt lufttryck = högre risk för vattenplaning.

VILKA FÄLGAR SKA JAG VÄLJA?

Vi marknadsför fälgar från de största importörerna i Sverige och har ett sortiment som innehåller mer än 600 olika modeller. Vi hjälper gärna till och väljer en fälg som både är snygg till din bil och ger dig de egenskaper som du önskar